אופל בלאנס קשרי משקיעים

מצגות משקיעים

11/11/2021

מצגת משקיעים – נובמבר 2021

08/04/2021

מצגת משקיעים – אפריל 2021

25/03/2020

מצגת משקיעים – מרס 2020

27/06/2019

מצגת משקיעים – יוני 2019

05/12/2018

מצגת משקיעים – דצמבר 2018

10/04/2018

מצגת משקיעים – אפריל 2018