אופל בלאנס קשרי משקיעים

מצגות משקיעים

25/03/2020

מצגת משקיעים – מרס 2020

27/06/2019

מצגת משקיעים – יוני 2019

05/12/2018

מצגת משקיעים – דצמבר 2018

10/04/2018

מצגת משקיעים – אפריל 2018

05/12/2017

מצגת משקיעים – דצמבר 2017