אופל בלאנס קשרי משקיעים

הודעות למשקיעים

09/08/2021

אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2021: ההכנסות משירותים פיננסיים הסתכמו בכ-15.8 מיליון שח; תיק הלקוחות של החברה הסתכם בכ-323 מיליון שח

08/03/2021

אופל ממשיכה בצמצום המשמעותי בחומ"ס אשר הסתכם בכ-0.05% בלבד מסך עסקאות הניכיון ברבעון, שיעור החומ"ס הנמוך ביותר שרשמה החברה אי פעם; הכנסות 2020 הסתכמו בכ-57.5 מיליון ש"ח;

15/11/2020

אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020: ההכנסות הרבעוניות הסתכמו בכ-14.4 מיליון ש"ח

26/08/2020

אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2020: ההכנסות הרבעוניות הסתכמו בכ-12.8 מיליון ש"ח;

27/05/2020

אופל בלאנס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2020: ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-16.8 מיליון שח

19/03/2020

אופל בלאנס מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2019: הכנסות 2019 הסתכמו ב 66.3 מיליון שח; ההכנסות הרבעוניות – הסתכמו בשיא של כ 01.6 מיליון שח