אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

18/05/2021

דיבידנד

07/04/2021

הסכם עם חברת מרקורי להקמת חברה משותפת שתפעל בתחום העמדת הלוואות ארוכות טווח

08/03/2021

דיבידנד בסך 3.82388 אגורות למניה, קובע: 15.3.21, תשלום 24.3.21

08/01/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 7.1.21

03/01/2021

תתחיל לשווק ללקוחות שירותי מאגד סליקה

15/11/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 22.11.20, תשלום 29.11.20