אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

14/06/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 14.6.21

14/06/2021

מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק Baa1.il, באופק יציב

08/06/2021

חנכה סניף חדש בנתיבות

18/05/2021

דיבידנד

07/04/2021

הסכם עם חברת מרקורי להקמת חברה משותפת שתפעל בתחום העמדת הלוואות ארוכות טווח

08/03/2021

דיבידנד בסך 3.82388 אגורות למניה, קובע: 15.3.21, תשלום 24.3.21