אופל בלאנס קשרי משקיעים

אירועים

זימון אסיפה כללית ליום 5.7.21

זימון אסיפה מיוחדת ליום 14.6.21

זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.1.21

זימון אסיפה מיוחדת ליום 6.7.20

זימון אסיפה ליום 4.12.19

אסיפה שזומנה ליום 21.11.19 נדחית ליום 4.12.19