אופל בלאנס קשרי משקיעים

בורסת ת"א

אופל

מחיר אחרון

שינוי באחוזים

מחזור בע"נ

עדכון אחרון:

בשעה:

דוחות כספיים

26/8/2020

רבעון

1 2021

שנתי

2020

רבעון

3 2020

מצגת למשקיעים

25/3/2020

מצגת משקיעים - מרץ 2020

אופל בלאנס במספרים

25Y

ניסיון

34,700K​

לקוחות

319.8M

תיק אשראי לקוחות

14.3M

הכנסות משירותים פיננסים

מקור: רבעון ראשון 2021

דיווחים מיידים

06/07/2021

תוצאות אסיפה מיום 5.7.21

14/06/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 14.6.21

14/06/2021

מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק Baa1.il, באופק יציב

אודותינו

אופל בלאנס נוסדה בשנת 2006 ומעמידה לרשות לקוחותיה מגוון פתרונות פיננסיים המסייעים לשיפור בתזרים המזומנים תוך ניסיון ומוניטין רב בתחומי המימון השונים, שירות יעיל, אחראי, מקצועי ונעים.
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך, פועלת בפיקוח רשות שוק ההון ובעלת רישיון מורחב למתן אשראי.

הנהלה

אופל בלאנס מחוייבת למשקיעים – צוות ההנהלה של החברה פועל תדיר על מנת לייצר ערך לבעלי המניות.

הרשמה לעדכונים