אופל בלאנס קשרי משקיעים

בורסת ת"א

אופל

מחיר אחרון

.

שינוי באחוזים

.

מחזור בע"נ

.

.

רבעון

3 2020

רבעון

2 2020

רבעון

1 2020

מצגת למשקיעים

25/3/2020

מצגת משקיעים - מרץ 2020

אופל בלאנס במספרים

24Y

ניסיון

34,700K​

לקוחות

263M

תיק אשראי לקוחות

14.4M

הכנסות משירותים פיננסים

מקור: רבעון שלישי 2020

דיווחים מיידים

15/11/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 22.11.20, תשלום 29.11.20

26/08/2020

הוחלט לפנות לבנק לצורך הקטנת מסגרת האשראי לבת לאור גידול בהון העצמי לחציון הראשון

26/08/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 2.9.20, תשלום 9.9.20

אודותינו

אופל בלאנס נוסדה בשנת 2006 ומעמידה לרשות לקוחותיה מגוון פתרונות פיננסיים המסייעים לשיפור בתזרים המזומנים תוך ניסיון ומוניטין רב בתחומי המימון השונים, שירות יעיל, אחראי, מקצועי ונעים.
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך, פועלת בפיקוח רשות שוק ההון ובעלת רישיון מורחב למתן אשראי.

הנהלה

אופל בלאנס מחוייבת למשקיעים – צוות ההנהלה של החברה פועל תדיר על מנת לייצר ערך לבעלי המניות.

הרשמה לעדכונים